Afyon Enerji ve Gübre Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Afyon Enerji ve Gübre Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Afyon Enerji ve Gübre Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Afyon Enerji ve Gübre Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. biyogaz yatırımları gerçekleştirmek üzere kurulmuş olan Opal Enerji ve Gübre A.Ş. ile Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren bazı yumurta üreticilerinin tavuk çiftliklerinden çıkan atıkların bertarafı ile ilgili çalışmalar yapmak üzere kurulmuş olan Afyon Güçbirliği Ltd. Şti. ortaklığı ile 2011 yılında kurulmuştur.

Afyon Biyogaz Enerji Santrali isimli tesis, Afyonkarahisar ilinde mevcut yumurta tavuğu kapasitesinin yaklaşık dörtte birinin atıklarının yanısıra T.M.O. Afyon Alkaloidleri Fabrikası atığı olan haşhaş kapsülü küspesi ile büyükbaş atıklarının anaerobik ortamda fermente edilmesi ile ortaya çıkan biyogazı yakıt olarak kullanarak kojenerasyon ünitelerinde elektrik ve ısı üretimi gerçekleştirmektedir.

Kurulumunda Alman teknolojisinden faydalanılarak faaliyete geçirilen tesisin diğer çok önemli bir çıktısı ise, sözkonusu hayvansal ve bitkisel atıkların anaerobik ortamda fermentasyonu sonucunda elde edilen organik katı ve likit gübredir.

Gübre satış ve pazarlama faaliyetleri, üretim yeri olan Afyonkarahisar'daki tesiste gerçekleştirilmektedir.

Afyon Enerji ve Gübre