Ar-Ge Bölümü

Ar-Ge Bölümü

Analiz ve Kontrol

Analiz ve Kontrol

Firmamız üretimini, alım ve satımını yaptığı ürünlerin besin içeriklerinin depolama süresince zamana dayalı değişimleri, üretim aşamasındaki kayıpları ve üretim aşamasında meydana gelebilecek üretim hatalarını önlemek amacıyla bünyesinde kurmuş olduğu laboratuvarda gelişmiş teknolojiye sahip cihazlarla hataya yer vermeyecek şekilde analiz ve kontrollerini yapmaktadır. Laboratuvar güvenirliliğini, belirli aralıklarla akredite laboratuvar ile eş değer numune analizleri yaptırarak kontrolünü sağlamaktadır.

Laboratuvarımızda mevzuata uygun şekilde yaptığımız çalışmalar, yem olarak kullanılan ham maddelerin hayvanlar için gerekli yüksek besin değerlerine sahip olduğundan emin olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca tüm analizler çevre ve tüketici sağlığını dikkate alacak şekilde yapılmaktadır. Şirketimiz, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi esaslarına uygun olarak üretim yapmakta olduğunu ilgili kuruluşlar tarafından da belgelemiştir.

Promar A.Ş. sadece kazanmayı değil aynı zamanda kazandırmayı da amaç edinmesinin bir sonucu olarak yaptığı bu titiz çalışmalarla siz müşterilerimize kaliteli ve güvenli ürünler sunmaktadır.

Kalite ve Güven

Kalite ve Güven

Kalite kontrol, üretimin kalite etkinliğini azaltacak durumlara karşı tedbir alarak kaliteye hakim olmaktır. Kalite kontrolünün temel amacı müşteri beklentilerinin ve işletmelerin stratejik amaçlarının en ekonomik seviyede karşılanabileceği ürünün üretimi için gerekli planların geliştirilip uygulanarak etkin bir şekilde sürekliliğinin sağlanmasıdır.

Tüm dünyada gıda sektörü için bir gereklilik hâline gelen güvenli gıda, tüketici sağlığı ve çevreyi koruma anlayışı artık günümüzde yem sanayii için de geçerlilik kazanmıştır. Promar A.Ş. olarak biz, müşteriye verilen hizmetin kalitesini güvenilirliğin belirlediğine inanmaktayız. Ürün kalitesindeki devamlılığın esas alındığı firmamızda ham maddelere ilişkin tüm kontroller müşterilerimizin ihtiyaçları dikkate alınarak yapılmaktadır.