Kanola Küspesi

Kanola Küspesi

Kanola küspesi, solvent ekstraksiyon yöntemiyle bütün kanola tohumlarından yağın çıkarılmasından sonra geriye kalan ürünün öğütülmesiyle elde edilmektedir. Kanola küspesi, tüm çiftlik hayvanları rasyonlarında harika bir protein, kükürt içeren amino asit, mineral ve vitamin kaynağı olması nedeni ile tamamlayıcı bir hammadde olarak kullanılmaktadır. Özellikle süt sığırı rasyonlarında, kaliteli protein kaynağı olarak önem kazanmıştır. İlave olarak, besi sığırlarının beslenmesinde büyütme ve bitirme rasyonlarında protein katkısı olarak kullanılmaktadır.

Kanola Küspesi