Buğday Kepeği

Buğday Kepeği

Buğday kepeği buğdaydan un üretimi esnasında yan ürünü olup, buğday danesinin koruyucu dış kısmını içermektedir. Buğday kepeği, protein ve vitaminler bakımından zengindir. Buğday kepeğinin proteini, enerjisi ve yüksek derecede sindirilebilir hücre çeperi fraksiyonları (NDF) ruminantlar tarafından son derece iyi değerlendirilmekte, bu nedenle de rasyonlarda diğer tahılların ya da protein kaynaklarının bir kısmı yerine kullanılmaktadır. Buğday kepeği, süt sığırı ve besi sığırı rasyonlarında yaygın bir şekilde kullanılmakta olup, pelet kalitesini de iyileştirmektedir. Ayrıca, buğday kepeği kanatlı rasyonlarında enerji protein ve mineral kaynağı olarak kullanılmaktadır.

Buğday Kepeği