Promar Gıda Ürünler
PİRİNÇ KEPEĞİ

Pirinç Kepeği, pirinç danesinin dış kısmını ve pirinç üretimi esnasında parlatmadan sonra kalan kısımları içermektedir. Yem değeri Buğday kepeği ile karşılaştırıldığında pirinç kepeğinin ham protein değeri oldukça düşüktür. Mısır kepeği, süt sığırı ve besi sığırı rasyonlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

promar gıda pirinç kepeği